Facta Ficta. Journal of Theory, Narrative & Media

O czasopiśmie

Czasopismo naukowe „Facta Ficta. Journal of Theory, Narrative & Media” (ISSN 2719-8278), założone we wrześniu 2016 roku w otwartym dostępie, jest pismem non profit wydawanym przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta z siedzibą we Wrocławiu.

Profil czasopisma obejmuje nauki o kulturze i religii, nauki o mediach, językoznawstwo, historię, literaturoznawstwo, filozofię, nauki o sztuce oraz narratologię. Istotny jest przy tym dialog dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych. Publikowane są zarówno numery tematyczne, jak i specjalne, monograficzne. Każde wydanie staramy się wzbogacać o recenzje książek naukowych oraz wywiady z uznanymi naukowcami, których osiągnięcia wpisują się niejednokrotnie w tematykę numeru. Przyjmujemy także propozycje tekstów niezwiązane z aktualną tematyką numeru.

Wszystkie artykuły opublikowane w „Facta Ficta. Journal of Theory, Narrative & Media” są dostępne bezpłatnie, licencjonowane przez Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) oraz archiwizowane w bazach danych i repozytoriach. Czasopismo nie posiada wersji drukowanej. Czytelnicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, czy wyszukiwać pełne teksty artykułów, jak i wykorzystywać je do dowolnych, zgodnych z prawem celów bez uprzedniego pytania o zgodę wydawcy bądź autora. Powyższe zasady są zgodne z definicją otwartego dostępu proponowaną przez BOAI.

Zachęcamy do nadsyłania artykułów przede wszystkim w języku polskim.

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna: dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Sekretarz redakcji: Joanna Brońka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Kolegium redakcyjne:

prof. dr hab. Wiesław Olkusz (Uniwersytet Opolski, Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Fryderyk Kwiatkowski (Uniwersytet w Groningen)

Adrianna Michno (Uniwersytet Wrocławski)

Joanna Stokłosa (WH AGH)

Joanna Zienkiewicz (Uniwersytet w Groningen)

Kinga Kamińska (Uniwersytet Jagielloński)

Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski, Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Rada naukowa

Gregory Claeys Royal Holloway University of London
Fredric Jameson Duke University
Raine Koskimaa University of Jyväskylä
Anna Łebkowska Jagiellonian University
W.J.T. Mitchell University of Chicago
Bernard Perron Université de Montréal
Marie-Laure Ryan Independent Researcher
Richard Saint-Gelais Université Laval
Werner Wolf Karl-Franzens-Universität Graz

Wydawca

logo-foundation

Ośrodek Badawczy Facta Ficta
ul. Opoczyńska 39/9
54-034 Wrocław (Polska)
contact@factaficta.org