Facta Ficta. Journal of Theory, Narrative & Media

O czasopiśmie

Czasopismo naukowe „Facta Ficta. Journal of Theory, Narrative & Media” (ISSN 2719-8278), założone we wrześniu 2016 roku w otwartym dostępie, jest pismem non profit wydawanym przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta z siedzibą we Wrocławiu.

Profil czasopisma obejmuje nauki o kulturze i religii, nauki o mediach, językoznawstwo, historię, literaturoznawstwo, filozofię, nauki o sztuce oraz narratologię. Istotny jest przy tym dialog dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych. Publikowane są zarówno numery tematyczne, jak i specjalne, monograficzne. Każde wydanie staramy się wzbogacać o recenzje książek naukowych oraz wywiady z uznanymi naukowcami, których osiągnięcia wpisują się niejednokrotnie w tematykę numeru. Przyjmujemy także propozycje tekstów niezwiązane z aktualną tematyką numeru.

Wszystkie artykuły opublikowane w „Facta Ficta. Journal of Theory, Narrative & Media” są dostępne bezpłatnie, licencjonowane przez Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) oraz archiwizowane w bazach danych i repozytoriach. Czasopismo nie posiada wersji drukowanej. Czytelnicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, czy wyszukiwać pełne teksty artykułów, jak i wykorzystywać je do dowolnych, zgodnych z prawem celów bez uprzedniego pytania o zgodę wydawcy bądź autora. Powyższe zasady są zgodne z definicją otwartego dostępu proponowaną przez BOAI.

Zachęcamy do nadsyłania artykułów przede wszystkim w języku polskim.

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna: dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Sekretarz redakcji: Joanna Brońka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Kolegium redakcyjne:

prof. dr hab. Wiesław Olkusz (Uniwersytet Opolski, Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Fryderyk Kwiatkowski (Uniwersytet w Groningen)

Joanna Stokłosa (WH AGH)

Joanna Zienkiewicz (Uniwersytet w Groningen)

Kinga Kamińska (Uniwersytet Jagielloński)

Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski, Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Rada naukowa

prof. dr hab. Joanna Kokot (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
prof. Ludmiła Mnich (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
prof. Ivo Pospíšil (Uniwersytet Masaryka, Brno)
prof. dr hab. Teresa Smolińska (Uniwersytet Opolski)
prof. dr hab. Grażyna Wrona (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
dr hab. prof. UJ Wojciech Klimczyk (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. prof. UZ Tomasz Ratajczak (Uniwersytet Zielonogórski)
dr hab. prof. UPH Andrzej Borkowski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Wydawca

logo-foundation

Ośrodek Badawczy Facta Ficta
ul. Opoczyńska 39/9
54-034 Wrocław (Polska)
contact@factaficta.org