Najnowszy numer

Facta Ficta Journal of Theory, Narrative & Media, 2 (8) 2021: Edukacja

FFJ-Edukacja_okladka

Download (*.pdf)

Spis treści

TEMAT NUMERU

Cyprian Kraszewski, Problematyka kłamstwa a pragmatyczny nurt w edukacji. Analiza dzieła pedagogicznego Bolesława Kaprockiego Kłamstwo w szkole
DOI

Anna Falkowska, Ogrody społecznościowe jako forma edukacji ekologicznej wśród inicjatyw lokalnych – unikalność łączenia pedagogiki z ekologią w ramach obchodów Jubileuszu APS
DOI

Barbara Sitko, Wegetarianizm ekologiczny jako ratunek dla klimatu i środowiska. Wybrane problemy i kierunki proekologicznych działań
DOI

Jolanta Gałecka, Bieda jako czynnik wymuszający pozytywne innowacje w edukacji. Prezentacja innowacyjnych projektów edukacyjnych ze slumsów Brazylii i Indii
DOI

Michaela Zormanová, II wojna światowa w polskich i czeskich podręcznikach do literatury. Porównanie lektur w podręcznikach dla szkół podstawowych i średnich
DOI

Agnieszka Kopacz, Cyfrowe projekty w praktyce polonistycznej
DOI

Anna Jasiulewicz, Konwergencyjny charakter pytań jako jeden z inhibitorów twórczości
DOI

Magdalena Koperska, Dziecko jako twórca. Wpływ procesu twórczego na rzeczywistość dziecka na przykładzie realizacji projektu dziewczyńskiego „Teatru Mocy”
DOI

Karolina Chyła, Szkoła totalna i karnawał żakowski. O Syzyfowych pracach jeszcze inaczej
DOI

WYWIAD NUMERU

Joanna Brońka, „Do nauczycielskich powinności należy projektowanie dialogu między różnymi tekstami kultury” – rozmowa z dr hab. prof. UŁ Małgorzatą Gajak-Toczek
DOI

VARIA

Emilia Chronowska, Mobbing i dyskryminacja w środowisku pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej
DOI

Katarzyna Kamińska, Ewolucja stosunków prawnych między rodzicami a dziećmi w polskim prawie rodzinnym
DOI

Rachela Antosz-Rekucka, Wpływ samobójstwa i samobójstwa wspomaganego na przeżywanie żałoby przez pozostawionych
DOI

Urszula Anna Zdanowicz, Śmierć osoby bliskiej jako podstawa roszczeń cywilnoprawnych – wybrane aspekty
DOI

HISTORIA

Anna Maria Wajda, Herod Wielki – władca różnie postrzegany. Tradycja chrześcijańska a historia
DOI

Anna Suska, Historia i działalność Zakonu Cystersów w Jędrzejowie
DOI

Mikołaj Dobek, Dziecięce stroje grobowe ze szczuczyńskich krypt
DOI

KULTURA WSPÓŁCZESNA

Michał Łukowicz, Zaangażowanie, bierność i skandal. „Piosenkowe strategie” w konfliktach międzypokoleniowych
DOI

Weronika Ptak, Artystka a rynek sztuki: Magdalena Abakanowicz
DOI

Agnieszka Kurkowska, Twórczość – przekraczanie dyscyplin. Analiza postawy autorskiej
DOI

RECENZJA

Zofia Leśnik, Rzeczywistość przy pozorach solidności zrobiona jest z łatwopalnej tektury. Reprezentacja literacka jako forma tożsamości pisarzy z rodzin pozagładowych
DOI

Facta Ficta Journal of Theory, Narrative & Media, 1 (7) 2021: Miasto

FFJ-Miasto_cover

Download (*.pdf)

Spis treści

TEMAT NUMERU

Natalia Południak, Świat biedy i wyzysku w dawnym Waldenburgu w I połowie XX wieku na przykładzie filmu Um’s tägliche Brot – Hunger in Waldenburg (O chleb powszedni – Głód w Wałbrzychu)
DOI

Anna Madej, Arkadiusz Zawadzki, Marginalizacja mniejszości narodowych w II Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie powiatu bialskiego
DOI

Adrianna Kuś, Jedność w rozproszeniu. Krajobraz kulturowy kolonii robotniczych w Radzionkowie – wybrane przykłady
DOI

Joanna Bochaczek-Trąbska, Iwona Sterczewska, Między Polską a Niemcami. Nieunikniony konflikt o Wolne Miasto
DOI

Katarzyna Mysona-Byrska, Inskrypcje świadkami epoki w Krakowie przełomu wieków
DOI

Aleksandra Młynarska, Czy konserwacja poniemieckich napisów na kamienicach jest przykładem zmiany myślenia o dziedzictwie i historii przestrzeni miejskiej w Polsce?
DOI

Barbara Szczepańska, Przypadek miasta „pomiędzy”: architektura i urbanistyka Opola w pierwszych latach powojennych
DOI

Katarzyna Daniel, Opolskie manifestacje w obronie demokracji
DOI

Izabela Poręba, Vis-à-vis pamięci narodu. Miasto postkolonialne – rekapitulacja stanowisk
DOI

VARIA

Pavol Matula, Polsko-słowackie spory graniczne w pierwszej połowie XX wieku. Kwestia interpretacji i percepcji
DOI

Bożena Koszel-Pleskaczuk, Zbrodnie komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Sprawa śmierci Zbigniewa Simoniuka (1981-1983)
DOI

Albert Guziak, Walka na słowa – analiza sloganów wyborczych z kampanii do Sejmu i Senatu z 2019 roku
DOI

Ignacy Dudkiewicz, Kryzys debaty publicznej na przykładzie debaty bioetycznej
DOI

Aleksandra Brylska, Nuklearna katastrofa kapitalizmu. O polskich reakcjach na katastrofę elektrowni atomowej Fukushima Daiichi w Japonii
DOI

KULTURA

Giulia Kamińska di Giannantonio, ,,Od kuchni”. Wątki kulinarne we współczesnych włoskich podróżach literackich
DOI

Maciej Kapek, Nie tylko czerstwy chleb i fasola. Religijność purytańska a kuchnia Nowej Anglii
DOI

Karolina Chyła, Jak zwyciężyć nie walcząc? Dzienniki Żeromskiego a płeć pisania
DOI

RECENZJE

Ksenia Olkusz, Fantastyczne myślenie o antropocenie
DOI

Facta Ficta Journal of Theory, Narrative & Media, 2 (6) 2020: Imaginacje

Download (*.pdf)

Spis treści

TEMAT NUMERU

Joanna Jereczek-Lipińska, Emilia Paszek, Wyobraźnia u dziecka w nauce języka obcego, czyli jak wykorzystywać naturalną potrzebę fantazjowania, używania wyobraźni i kreatywności przez dziecko na lekcjach języka obcego
DOI

Karolina Janeczko, Dychotomia istnienia. Średniowieczny danse macabre jako Moralizatorska wizja współistnienia życia i śmierci
DOI

Anna Leśniewska, Harmonia, polifonia czy zgrzytliwy dysonans? O samotności w Winterreise Müllera, Schuberta i Barańczaka
DOI

Krzysztof Ostasz, Miłość jako ruch. Fenomen uwagi w analizie miłości Jose’a Ortegi y Gasseta
DOI

Karolina Kopańska, Zanurzenie w mieście jako remedium na pustkę w twórczości Giovanniego Agnoloniego
DOI

Bartosz Ejzak, Czarna Muza Antoniego Szandlerowskiego
DOI

Daria Šemberová, Monodramat jako metadramat: Rozmowa w domu państwa Stein o nieobecnym panu von Goethe Petera Hacksa
DOI

Ewelina Głowacka, Wyobraźnia i kreacja a polityka i władza – na przykładzie prelekcji paryskich Adama Mickiewicza
DOI

VARIA

Paulina Pasławska, Wokół fenomenu wirtualnych influencerów. Zarys ogólny
DOI

RECENZJE

Violetta Machnicka, Wyobraźnia – kultura – życie
DOI


Wydanie pierwsze elektroniczne (referencyjne)
ISBN: 978-83-955581-1-5
ss. 180
 
Pewne prawa zastrzeżone przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta we Wrocławiu. Artykuły w czasopiśmie dostępne jest na licencji Creative Commons BY 4.0 (uznanie autorstwa) w repozytorium Centrum Otwartej Nauki. Facta Ficta Journal wydany jest w otwartym dostępie w poszanowaniu dla ruchu wspierającego bezpłatny dostęp do wiedzy.

Facta Ficta Journal of Theory, Narrative & Media, 1 (5) 2020: Bunt

Download (*.pdf)

Spis treści

TEMAT NUMERU

Magdalena M. Jaroń, Relacja antagonistyczna w gabinecie stomatologicznym. Interdyscyplinarne studium przypadku
DOI

Martyna Dziadek, Mit polityczny, czyli porządek polskiego dyskursu
DOI

Hanna Achremowicz, Dziecięce strategie oporu szkolnego, w kontekście prawa do partycypacji publicznej
DOI

Agata Pławecka, Czy łatwo ukryć wzajemną niezgodę? O językowych manifestacjach sprzeciwu w “Weselu” Stanisława Wyspiańskiego
DOI

Joanna Sapa, „Nie opłaca się inwestować w poezję”? Poetycka krytyka popkultury w wybranych wierszach Lipskiej z lat 2007–2015
DOI

Sławomir Kuźnicki, Sprzedawca pornografii i przemocy: Lou Reed w świecie Lulu
DOI

VARIA

Anna Falkowska, Zrównoważone życie w miastach jako forma edukacji ekologicznej
DOI

RECENZJE

Krzysztof Brenskott, Dyskurs(y) Olgi Tokarczuk – recenzja “Jak działać za pomocą słów?” Katarzyny Kantner
DOI


Wydanie pierwsze elektroniczne (referencyjne)
ISBN: 978-83-955581-0-8
ss. 166
 
Pewne prawa zastrzeżone przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta we Wrocławiu. Artykuły w czasopiśmie dostępne jest na licencji Creative Commons BY 4.0 (uznanie autorstwa) w repozytorium Centrum Otwartej Nauki. Facta Ficta Journal wydany jest w otwartym dostępie w poszanowaniu dla ruchu wspierającego bezpłatny dostęp do wiedzy.

Facta Ficta Journal of Theory, Narrative & Media, 2 (4) 2019: Polityka

Download (*.pdf)

Spis treści

TEMAT NUMERU

Dominik Karcz, Sprawa Stanisława ze Szczepanowa – koniec potężnego władcy i początek legendy świętego biskupa wobec faktów historycznych w zbiorowej pamięci
DOI

Olga Velichko, Kampania wyborcza na Ukrainie w 2019 roku jako przykład wywoływania skandalu w mediach jako narzędzia propagandy politycznej
DOI

Agata Kałabunowska, Obraz władzy w programach politycznych współczesnej niemieckiej skrajnej prawicy
DOI

Konrad Zielonka, Jak rządzić w czasach wiktoriańskiej postapokalipsy? Problem władzy w grze “Frostpunk”
DOI

KULTURA WSPÓŁCZESNA

Edyta Żyrek-Horodyska, Fake news, puff, hoax i canard. Perspektywa historyka mediów
DOI

Adriana Sara Jastrzębska, Dziedzictwo Pabla Escobara. Trauma i perspektywa ofiar w powieści “Hałas spadających rzeczy” Juana Gabriela Vásqueza
DOI

RECENZJE

Aneta Grodecka, O rytualnych pojedynkach artystów z systemem i prozie poetyckiej Waldemara Okonia
DOI


Wydanie pierwsze elektroniczne (referencyjne)
ISBN: 978-83-948889-9-2
ss. 128
 
Pewne prawa zastrzeżone przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta we Wrocławiu. Artykuły w czasopiśmie dostępne jest na licencji Creative Commons BY 4.0 (uznanie autorstwa) w repozytorium Centrum Otwartej Nauki. Facta Ficta Journal wydany jest w otwartym dostępie w poszanowaniu dla ruchu wspierającego bezpłatny dostęp do wiedzy.


Facta Ficta Journal of Theory, Narrative & Media, 1 (3) 2019: Sacrum

facta_ficta_3_sacrum

Download (*.pdf)

Spis treści

WSPOMNIENIE

Fryderyk Kwiatkowski, Słowo upamiętniające Thomasa Elsaessera

TEMAT NUMERU

Agata Wojciechowska, Antygona jako homo sacer. Przedpolityczna przemoc w świecie bez praxis
DOI: 10.5281/zenodo.4287369

Dominik Zimny, Wigilijne sacrum – między religią a magią
DOI: 10.5281/zenodo.4287377

Andrzej Stachowiak, Obraz osobliwy w twórczości Józefa Chełmowskiego
DOI: 10.5281/zenodo.4287384

Beata Pyzłowska, Oblicza religii we współczesnej literaturze francuskiej: Jean-Marie Gustave Le Clézio i meksykańskie wierzenia prekolumbijskie oraz doświadczenie Afryki. Wrażliwość Innego wobec kryzysu cywilizacji
DOI: 10.5281/zenodo.4287388

Matylda Zatorska, Średniowieczne klasztory żeńskie w polskiej prozie historycznej po 2000 roku (na wybranych przykładach)
DOI: 10.5281/zenodo.4287390

Marcelina Mrowiec-Piergies, Kampanie marki Benetton a kontrowersja religijna
DOI: 10.5281/zenodo.4287394

ROZMOWA NUMERU

Historia filmu jako archeologia mediów (Film History as Media Archaeology) – z Thomasem Elsaesserem rozmawia Fryderyk Kwiatkowski
DOI: 10.5281/zenodo.4287396

KULTURA WSPÓŁCZESNA

Mirosław Przylipiak, Thomas Elsaesser a studia filmoznawcze
DOI: 10.5281/zenodo.4287400

VARIA

Krzysztof Brenskott, Bizarna, pokrętna encyklopedia? Nowe Ateny Benedykta Chmielowskiego w „Księgach Jakubowych” Olgi Tokarczuk
DOI: 10.5281/zenodo.4287402

RECENZJE

Fryderyk Kwiatkowski, „Film History as Media Archaeology: Tracking Digital Cinema”. Esej recenzyjny
DOI: 10.5281/zenodo.4287410

Patrycja Włodek, Mind-game films a kino XXI wieku
DOI: 10.5281/zenodo.4287417
 


Wydanie pierwsze elektroniczne (referencyjne)
ISBN: 978-83-948889-4-7
ss. 218
 
Pewne prawa zastrzeżone przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta we Wrocławiu. Artykuły w czasopiśmie dostępne jest na licencji Creative Commons BY 4.0 (uznanie autorstwa) w repozytorium Centrum Otwartej Nauki. Facta Ficta Journal wydany jest w otwartym dostępie w poszanowaniu dla ruchu wspierającego bezpłatny dostęp do wiedzy.


Facta Ficta Journal of Theory, Narrative & Media, 2 (2) 2018: Transmediality

Journal_nr2_frontpage

Download (*.pdf)

Table of Contents

Ksenia Olkusz, Introduction
Transmediality

José Sánchez Blázquez, Defining Participatory Worlds: Canonical Expansion of Fictional Worlds through Audience Participation
DOI: 10.5281/zenodo.3505678
 
Jordan Browne, Narrative Mechanics: World-building through Interaction
DOI: 10.5281/zenodo.3515076
 
Giorgos Dimitriadis, Evaluating the Coherence of a Cinematic Universe as a Prerequisite for Worldmaking in Digital Cinema
DOI: 10.5281/zenodo.3515092

Ksenia Olkusz, Wandering Monsters. Serial Peregrinations and Transfictionality
DOI: 10.5281/zenodo.3515100
Marie-Laure Ryan, Narrative in Virtual Reality? Anatomy of a Dream Reborn
DOI: 10.5281/zenodo.3515106
Mariana Ciancia, Francesca Piredda, Simona Venditti, The Design of Imaginary Worlds. Harnessing Narrative Potential of Transmedia Worlds: The Case of Watchmen of the Nine
DOI: 10.5281/zenodo.3515110
Federica Cavaletti, A Transmedia Overturning: Direct Address from Theatre to Cinema
DOI: 10.5281/zenodo.3515117
Chris Hall, A “Savage Mode”: The Transmedial Narratology of African American Protest
DOI: 10.5281/zenodo.3515123
Interview

Thomas Elsaesser interviewed by Fryderyk Kwiatkowski, Film History as Media Archaeology
DOI: 10.5281/zenodo.3515129

Reviews

Fryderyk Kwiatkowski, Film History as Media Archaeology: Tracking Digital Cinema.By Thomas Elsaesser
DOI: 10.5281/zenodo.3515133


Wydanie pierwsze elektroniczne (referencyjne)
ISBN: 978-83-948889-8-5
ss. 214
 
Pewne prawa zastrzeżone przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta we Wrocławiu. Artykuły w czasopiśmie dostępne jest na licencji Creative Commons BY 4.0 (uznanie autorstwa) w repozytorium Centrum Otwartej Nauki. Facta Ficta Journal wydany jest w otwartym dostępie w poszanowaniu dla ruchu wspierającego bezpłatny dostęp do wiedzy.


Facta Ficta Journal of Theory, Narrative & Media, 1 (1) 2018: Widmontologie

Widmontologie - okładka
Pobierz całość (*.pdf)

Spis treści

Temat numeru
Szymon Trusewicz, Miejsca nawiedzone Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego 
DOI: 10.5281/zenodo.1171139
 
Anna Gryglaszewska, Meksyk nawiedzony przez historię (“Las paredes hablan” Carmen Boullosy)
DOI: 10.5281/zenodo.1171137
 
Marek Golonka, Jak zgubić własny cień? Nawiedzenie przeszłością i przyszłością w musicalu “Mozart!”
DOI: 10.5281/zenodo.1171139
 
Monika Kowalska, Nefrytowy różaniec jako nośnik pamięci historycznej w cyklu “Przygody Erasta Fandorina” Borisa Akunina
DOI: 10.5281/zenodo.1171141

Rozmowa numeru

Jakub Momro, Michał Kłosiński & Magdalena Łachacz, Powrót do przeszłości. Widmo jako pole wiedzy
DOI: 10.5281/zenodo.1171144

Kultura współczesna

Ksenia Olkusz & Wiesław Olkusz, “Ten demoniczny Bosch! W czterechsetną rocznicę śmierci malarza
DOI: 10.5281/zenodo.1171148

Varia

Marta Czapnik, Niedziela nic nie zmienia
DOI: 10.5281/zenodo.1171150
 
Anna Niewiadomska, Wykluczenie zawodowe osób starszych w Polsce – próba oceny
DOI: 10.5281/zenodo.1171159
 
Remigiusz Ryziński, Michel Foucault – inwigilacja
DOI: 10.5281/zenodo.1171162

Przekłady

Frank M. Raddatz, Detonacja nadziei. O fundamentalnej frakturze opowiadania przemocy w twórczości Heinera Müllera (przełożyła Wiktoria Wojtyra)
DOI: 10.5281/zenodo.1171165

Recenzje

Maciej Kałuża, “Looking for the Stranger. Albert Camus and the Life of a Literary Classic”. Esej recenzyjny o monografii Alice Kaplan
DOI: 10.5281/zenodo.1172145


Wydanie pierwsze elektroniczne (referencyjne)
ISBN: 978-83-948889-3-0
ss. 221
 
Pewne prawa zastrzeżone przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta w Krakowie. Artykuły w czasopiśmie dostępne jest na licencji Creative Commons BY 4.0 (uznanie autorstwa) w repozytorium Centrum Otwartej Nauki. Facta Ficta Journal wydany jest w otwartym dostępie w poszanowaniu dla ruchu wspierającego bezpłatny dostęp do wiedzy. W składzie wykorzystano dostępne w wolnej licencji rodziny czcionek Libre Baskerville oraz Playfair Display.
Advertisement