Kontakt

Artykuły oraz wiadomości z pytaniami należy nadsyłać na adres e-mail Facta Ficta Journal: factafictajournal@gmail.com.

Prosimy Autorów o tytułowanie wiadomości e-mail w sposób pozwalający Redakcji na wstępną ocenę ich zawartości. Jeśli czas oczekiwania na odpowiedź przedłuży się ponad dwa tygodnie, może to oznaczać, że Redakcja nie otrzymała wysłanej wiadomości.

Adres kontaktowy: factafictajournal@gmail.com

Advertisement